Genvägar, senvägar och omvägar

20160221_102053

Man skulle kunna tro att jag befinner mig utanför ett ”bepansrat Fort Knox” under amerikanska inbördeskriget men nej, jag går faktiskt bara min vanliga morgonrunda förbi tallmon, en bit ifrån huset. Efter lördagsnattens snöstorm såg tallarna ut så här, en enorm ”vägg” står där och ser nästan ogenomtränglig ut, på gränsen till ”hotfull” om man använder fantasin lite. Jag stannade till en stund, blev liksom tagen av det jag såg, dels är det en väldigt fin bild – konstnärlig och lite ovanlig så där, men den sätter även min fantasi i rullning.

Livet är ju så där det också, fullt av ”hinder”, små eller stora som vi skall övervinna eller försöka ta oss igenom. Och då kan man välja att ta genvägar, senvägar eller omvägar beroende på vad man anser det vara värt att nå målet. Går man lite sick-sack mellan stammarna så kortar man ner sträckan, men man vet aldrig vilka nya hinder man stöter på.. Väljer man att gå rakt fram, den till synes ”enkla” vägen, ja då stöter man nästan genast på ett hinder, men väljer man att gå en redan utstakad stig, ja då blir det antagligen något längre men man vinner både tid och slipper de flesta hinder på vägen.. fast, hur roligt är det?

Och så är det väl med allting, vi väljer olika vägar beroende på vilka uppsatta mål vi har och vad slags personlighet vi är. En del vill ha utmaningar, andra den enkla vägen och åter en tredje grupp väljer den trygga vägen.

path_mountain

Vilket som är bäst? Ja vilket mål har vi med att gå på livets stig? Det kan ju faktiskt bara vi själva svara på. Själv tillhör jag nog gruppen som väljer ”omvägar”, av ren nyfikenhet. 😉

In english:

One would think that it is outside the ”armored Fort Knox” during the American Civil War but no, actually I’m just taking my usual morning round past ”Tallmon”,  about a kilometer from the house. After Saturday night’s snow blizzard the pines looked like this, a huge ”wall” stands there and looks almost impenetrable, on the verge of ”intimidating” if you use a little imagination. I stayed for a while, moved by what I saw, and it’s a very nice picture – artistic and unusual but it also set my imagination in motion.

Almost like Life itself, full of obstacles”, small or big ones that we shall overcome or trying to get through. And then you can choose to take shortcuts or detours depending on what you think it is worth reaching your goal. You could choose to go zigzag between stems to shorten down the stretch, but you never know what new obstacles you encounter .. If you choose to go straight ahead, the seemingly ”simple” way, well then you  almost immediately encounter on an obstacle , but if you choose to walk a path already mapped outit will probably be slightly longer but you  gain time and avoid most obstacles on the way .. though, how fun is that?
And just like that almost everything is working, we choose different paths depending on the goals we have and what kind of person we are. Some want challenges, others the easy route and then a third group who choose the safe route.
Which is best? Well, what goal do we have on our path of life? It is up to ourselves to answer. I think I belong to the group that probably choose detours”, just out of curiosity. 😉

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s