Carpe diem, fånga dagen

 

Hur ofta har man inte läst det och hur ofta får man inte dåligt samvete över att man inte gör just det, tar vara på dagen? Alla dagar är ganska lika men visst kan man försöka göra någonting som får just ”den här” dagen att bli annorlunda..? Något som jag gör varje dag 365 dagar om året, är att gå ut med hunden. Tråkigt kan man tycka men inte för mig, det är det bästa jag vet med alla dagar! Jag går ju inte runt kvarteret som många andra utan jag tar hunden med mig ut i skogen. Det är inte så annorlunda med andra ord, men skogen har den fördelen att den förändras hela tiden och som skogsmänniska upptäcker man nya saker varje dag. Det finns inte en dag som är den andra lik.

En dag som idag när det var -20 på morgonen ”längtar” man inte ut direkt, det kan jag erkänna, men det räcker med att gå några steg så är man inne i skogslunken igen. 🙂 Och eftersom det var kallt ute, och snöade dessutom, så passade jag på att göra ny ansiktskräm när jag kom in, efter kaffet förstås. Bara att plocka fram alla ingredienser gör att jag har det jag gör ett tag, men sedan satte jag igång! Flöjten kom fram på eftermiddan också och sedan det vanliga men lite tråkiga; laga mat, disk… dammsuga som man måste göra varje dag nu när hunden tappar päls. Det där vardagliga som man helst vill hoppa över ni vet.. 😉

Att göra ett unikt avtryck för varje dag känns viktigt för mig och kanske har det blivit allt viktigare med åren..? Man blir mer rädd om tiden ju äldre man blir, den är så dyrbar och att kunna göra någonting utav den, den tickar ju på oavbrutet, känns ändå bättre än att låta den få fria tyglar och göra vad den vill med mig. Jag vill vara herre på täppan över vad jag väljer att göra av min tid, inte tiden själv! Jag skulle få ångest av att sitta vid datorn eller vid TV:n hela dagen, för vad har jag då gjort av den dagen? Det är vad TV:n eller datorn har bjudit på som bestämmer min dag. Nej den tanken skrämmer mig verkligen.

Nu är vi så olika vi människor och ibland kan jag avundas dem som kan sitta av en dag utan att ens reflektera över det, men samtidigt så frågar jag mig; vad vill dessa personer med sina liv? Jag förstår dem inte, men det kan hända att jag har missat någonting i det fallet..?

För mig är både kroppen och hjärnan våra bästa verktyg för att uppleva och skapa och något som vi borde använda, för annars förtvinar de väl…?

In english:

How often haven’t you read it, and how often haven’t you felt guilty over not  doing it, ”seize the day”? All days are pretty similar but of course you can try to do something that will just make ”this” day a bit different ..? Something that I do every day, 365 days a year, is to walk the dog. Boring, one might think, but not for me, it’s the best I know all days! I do not run around the block as many others, no I take the dog with me into the woods. It is not so different in other words, but the forest has this advantage that it’s constantly changing and as a forestdigger you discover new things every day. There is not one day like the other.

A day like today when it was -20 in the morning one doesn’t long going out, I admit that, but after a few steps you are back in the forest again. 🙂 And because it was cold outside, and snowing on top of that, I took the opportunity to make new facial cream as I returned home, after the coffee of course. Just to pick up all the ingredients I need, gives me enough to do for a while but then I set full steam ahead! Played the flute for a while in the afternoon and then of course, the ordinary but a bit boring things; cooking, dishes … the vacuum cleaner which I use every day now when the dog loses fur. That everyday ”must” you would prefer to skip, you know ..;)

Making a unique footprint for every day feels important to me, and perhaps it has become increasingly important over the years ..? Time gets more precious to you the older you get, it is so important, and to be able to do anything out of it, the ticking is unceasing, still feels better than to allow it to have free reigns and do what it wants with me. I want to be the Master in what I choose to do with my time, not time itself! I would feel anxiety sitting at the computer or television all day, really what have I done that day? That’s what the television or computer have bid that determines my day. No, that thought really scares me!

Now we humans are so different, and sometimes I envy those people who can sit for a day without even reflecting on it, but at the same time I ask myself; what do these people do with their lives? I do not understand them, or it might be me that have missed something in this case ..

For me, both the body and brain are our best tools to experience and create and they’re something that we should use, otherwise they wither don’t they …?

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s