Ensam tvåsamhet, lonely togetherness

Blir man så van vid varandra att man glömmer bort att uppskatta varandra? Tar man varandra för givet? Jag tänker ofta på det när jag sitter ensam och tittar på TV. Den jag lever med har somnat på soffan, ni vet det där man läste om när man var ung och tänkte att; så där ska inte jag ha det! Och så är man där lika fullt.

S6301591

Då sitter jag hellre vid datorn och får kontakt med likasinnade, det vill säga de som håller sig vakna tills det är dags att gå o lägga sig. Det märkliga är, att då jag blir trött och vill gå och lägga mig så piggnar soffsovaren till för då har han sovit i ett par timmar! Man går liksom ”om varandra” hela tiden. Större delen av kvällen har jag tillbringat i köket; först middag, sen disk, sen grädda lite gott till fikat och sen var det kaffedags. Då först sätter jag mig vid TV:n och vill vara ”social”, men hur ska man kunna vara social med den som sover?

Det går väl an så länge man inte behöver sitta och lyssna på snarkningar också.. Gissa vad som hörs i bakgrunden nu..? 😉 Men nu spelar det ingen roll för jag avvek för ett bra tag sedan från både TV och ”sällskap”.

20150604_110529

Att komma in i en slentrian då man inte längre har något att prata om, är inte det den största skräcken man upplever i ett förhållande det? Om man upptäcker det vill säga, det finns de som gärna blundar för sånt… Och tänk den dag man hellre föredrar ensamheten istället för det sällskap man lever med, ”det är bättre med ensam ensamhet än med ensam tvåsamhet..” Ja inte utan att man tänker på det när ett förhållande inte längre är något roligt förhållande, bara ett invant levnadsmönster som en del dessutom inte tror att de klarar av att bryta upp ifrån.

Klart man klarar av det! Man måste väl bara fråga sig vad man hellre väljer, ett förhållande utan liv eller ett liv utan förhållande. Det borde inte vara svårt att välja rätt ..

In english

Lonely togetherness

Do you get that used to each other that you forget to appreciate one other? You take your partner for granted? It often cross my mind when I sit alone and watch TV. The person I live with has fallen asleep on the couch, you know the thing you read about when you were young and thought; I will never accept that! Nonetheless it’s what you experience right now..
 Then I rather sit at the computer and make contact with like-minded friends, that is, those who stay awake until it’s time to go to bed. The strange thing is that when I get tired and want to go to bed the perking couchsleeper is alert since he’s been sleeping for two hours!

It’s like sneaking around each other all the time. Most of the night I have spent in the kitchen; First dinner, then dishes, then bake something sweet to the evening coffee and then of a sudden it was coffee time! After that I spend some time at the TV and want to be ”social”, but how can one be social with a ”sleeping beauty”?
It is all right as long as you do not have to sit and listen to the snoring too .. Guess what is heard in the background right now ..? ;) But now it does not matter because I deviated a while ago from both TV and the ”companion”.

To get into a routine when you no longer have anything to talk about, isn’t that the greatest fear one experiences in a relationship? If you ever notice that, there are those who turn a blind eye for that stuff … And imagine the day you rather prefer solitude than the companion with the person you live with, ”it’s better with lonely loneliness than with lonely togetherness ..” It’s not without you thinking about it when a relationship is no longer a funny relationship, only a habitual pattern of life which many people do not think they are able to break away from.
Of course you can! You only have to ask yourself what you rather would prefer, a relationship without life or a life without relationship. It must not be that difficult to choose the right path .. 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s